Miljöpolicy

Home / Miljöpolicy

Miljö och isoleringPå Takcentrum tror vi på att vi alla ska ha ett åtagande som resulterar i ständiga förbättringar av vår miljömedvetenhet och miljöarbeten i det dagliga livet både hemma och inom företaget.

Miljöhänsyn i hela värdekedjan och alla processer

  • Med förståelse och kompetens i kombination med målinriktning uppfyller, bemöter och överträffar vi våra kunders krav på kvalité och hänsyn inom miljöområdet, något som skapar både konkurrensfördelar och handlingsfrihet.
  • Genom att följa våra kunders krav på kvalité och hänsyn inom miljöområdet uppfyller och överträffar vi de minimikrav som ställs av myndigheterna.
  • I alla våra dagliga beslut ska vi ta hänsyn till de miljömässiga aspekterna av varje beslut.
  • Vi ska arbeta med att upprätthålla en balans mellan vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt acceptabelt.
  • Vi ska sträva efter att arbeta och marknadsföra produkter som är gjorda av återvinningsbara material och återvinningsbara.
  • De produkter och aktiviteter som ger negativa miljöeffekter ska undvikas.
  • Vi ska ställa miljökrav på våra leverantörer och andra samarbetspartners.
  • Varje produkts hela livscykel ska beaktas, från råmaterialets ursprung och produktion till produktens användning och deponering/återvinning.
  • Vi ska uppmuntra våra kunder att välja miljövänliga produkter genom att fokusera på och förklara de miljömässiga fördelarna.
  • Marknadsföring som baseras på miljörelaterade argument måste grundas på fakta och hållbarhet.

När det gäller organisationen och personalen, arbetar vi med att kontinuerligt höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

När det gäller val av produkter och leverantörer, strävar vi efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. Tillsammans med våra leverantörer försöker vi att minska användningen av skadliga ämnen i våra gemensamma produkter, tillverkningsprocesser och verksamhet i övrigt. Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik, hållbarhet och resurshushållning.

Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslår miljöriktiga material och metoder till våra kunder. Vi arbetar stenhårt med att ta in miljöriktiga material och produkter som kan ersätta mindre miljöriktiga material och produkter för branschens och våra kunders bästa.

När det gäller transport och logistik i övrigt, arbetar vi ständigt med att säkerställa hanteringen av kemiska produkter. Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter för att minska vår miljöpåverkan i det mån det är möjligt.

Mijö - grodd - planta

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(4 personer har röstat.)
Loading...