Resitrix Primer FG 35

Resitrix FG 35 primer är en primer framställd av en blandning av syntetiskt gummi och harts där ett organiskt, halogenfritt lösningsmedel har tillsatts. FG 35 är en färdigblandad primer och kan användas direkt ur burk. Resitrix FG 35 primer appliceras i kombination med RESITRIX tätskiktssystem på ett brett spektrum av underlag.

Användningsområden:

• Som primer för avslutningar av tätskiktsarbete vid arbete med självhäftande tätskikt typ Resitrix SK W och Resistit E SK.

• Som helprimning av underlag såsom betong, plåt eller vissa isoleringsskivor i samband med läggning av följande tätskiktssystem eller ångspärrar:

 • Resitrix SK delklistrad
 • Resitrix SK W helklistrad
 • Resistit E SK
 • Alutrix 600
 • Alutrix FR

• Som underlagsprimer före läggning av Resitrix CL, Resistit E, Resistit R och Resistit RPL tätskiktssystem, limmade med kontaktlim G 2000 eller limpasta FP 75, på trä, betong, byggnadsblock och murverkssubstrat.

• Resitrix FG 35 primer är lämplig för användning på följande underlag:

 • Obelagda metallytor
 • Bitumenbaserade tätskikt och material
 • Träprodukter
 • Betong, byggnadsblock och murverk etc.
 • Plaster
 • Godkända isoleringsskivor

Primer FG 35 S finns nu på lager, en mer miljövänligt variant.
För detaljerad information eller appliceringsråd, kontakta oss på www.takcentrum.se

Tekniska data:

Bas|Syntetiskt gummi, harts, lösningsmedel
Färg|Svart
Konsistens|Flytande, lätt bredbar
Densitet|Ca 840 kg/m3
Viskositet|900 mPas
Fast innehåll|35 %
Täckning (kan variera med porositet av underlag)|Upp till ca 300 g/m² (för helklistrad applicering)
[/table]

Användning:

► FG 35 är en färdigblandad-primer och får inte förtunnas. Burkar ska omröras väl före användning.

► Appliceringstemperaturen för Resitrix FG 35 är: +5° C till +35° C.

► Alla ytor och områden som skall primas måste vara stabila, torra, platta, rena samt fria från frost, damm och fett.

► Applicera Resitrix FG 35 jämnt på underlaget i ett enda skikt med hjälp av en pensel eller roller. Applicera primern antingen heltäckande eller i strängar, beroende på hel- eller delklistring.

► Metallytor bör avfettas med Resitrix G 500 rengöringsmedel, innan man applicerar FG 35.

► Flagnande färgrester och områden av korrosion måste tas bort helt.

► Lösa bitar och granulat måste avlägsnas noggrant från ytan på bitumenbaseradetätskikt och material i övrigt innan applicering av FG 35 primer.

► När den används som primer för självhäftande Resitrix tätskiktssystem typ Resitrix SK W, måste FG 35 få torka helt.

► Vid användning som underlagsprimer före applicering av kontaktlim typ G 2000 eller lim pasta typ FP 75, måste primern vara helt torr innan du applicerar limmet.

► Torktiderna kan variera beroende på omgivningens temperatur, beläggningstjocklek och porositet hos underlaget.

Lösningsmedel och rengöringsmedel:
Resitrix G 500 kan användas för avfettning av metallytor och att rengöra torkad primer från verktyg och utrustning.

Förvaring:
Resitrix FG 35 kan lagras i väl tillslutna burkar upp till 12 månader, vid temperaturer mellan + 5° C och + 25 ° C. Om primer har blivit hård, sätt behållaren i ett varmt rum (ca 20° C) tills precis innan användning och rör om ordentligt.

Säkerhet:
Vänligen observera hälso- och säkerhetsriktlinjerna som står på burkar och datablad. Lokala uppförandekoder och regler som gäller i det land där primern används bör uppfyllas vid alla tillfällen.

Leveransenheter:
4,5 kg burkar
60 burkar/ pall

12,5 kg burkar
33 burkar/ pall

14,4 kg Spray system
Beställning / enhet

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(3 personer har röstat.)
Loading...