Fiber Tätt Tätningsmassa

Fiber Tätt Tätningsmassa

Beskrivning:

Lösningsmedelsbaserat, tixotropiskt fiberförstärkt tätningsmedel och lim. Formulerat med bitumen, utvalda elastomerhartser och speciella tillsatser.

Fördelar:

– Snabb och säker vidhäftning.
– Kallapplicerad.
– Färdig att använda och lätt att applicera.
– Hög flexibilitet och motstånd.
– Omedelbart vattentät.
– Lämplig även för applicering på våta ytor.
– Beständig mot UV-strålar och atmosfäriska påfrestningar.
– Klarar låga temperaturer.

Användningsområden

Lämplig för:
– Fyllning av fogar och sprickor.
– Tätning av skorstenar, takfönster, fogar, TPE-luftare, beslag och antenner.
– Limning av överlappande delar på bitumen-polymermembran och på vertikala delar av tätskiktet.
– Reparation av skadade bitumenmembran.
– Som tätskikt på vattentäta tak, rör och ventilationskanaler, avloppsrör, kupoltakfönster, plåtbeklädnader, grund, väggar, terrasser och balkonger.
– Kan även användas på våta ytor.
– Limning av bitumenmembran och polyuretanbaserade isolerings skivor (gäller ej på polystyrenbaserad isolerskiva).
– Lämplig för många ytor som bitumenöverdrag och membran, betong, trä, metall som aluminium, rörarbeten, zink och koppar; glas, plast, PVC, marmor, asbest.

Ytbehandling:

Innan applicering ska ytan vara fri från lösa delar, löst skräp eller icke-vidhäftande delar, beläggningar, rost, pulver och avväpnande oljor. Rengör noggrant ytorna innan applicering och se till att de är torra. Applicera inte om det förutses dåligt väder, vilket kan negativt påverka produktens torkning.
– Applicera mellan 0°C och +35°C; undvik extremt varma eller kalla förhållanden under appliceringen och torktiden.
– Fiber Tätt är redo att användas med spatel eller, om den är förpackad i patroner, med specifika pistoler.
– Använd vanliga syntetiska eller nitrösa spädningsmedel för att rengöra verktygen.

Varning:

– Använd inte inomhus eller i icke-ventilerade utrymmen.
– Blanda inte med vatten eller murbruk.
– Undvik att applicera på polystyrenskivor.
– Rekommenderas ej för limning mellan två isoleringsskivor.
– Denna produkt är brandfarlig.
– Förvara alltid produkten i slutna behållare vid en temperatur över +5°C.
– Utsätt inte för värmekällor, öppen låga eller andra antändningskällor.
– Följ informationen på säkerhetsdatabladet.
– Läs informationen som rapporteras i slutet av detta datablad.

Förpackning: Patroner på 280 ml.

Metallhinkar på 1, 5, 10, 20, 25 kg.

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(1 personer har röstat.)
Loading...