Tiger Tätt Tätningsmassa

Tätmassan som biter – även på fuktiga, blöta och kalla underlag

Beskrivning:
Lösningsmedelsbaserat tixotropiskt lim och tätningsmedel.
Formulerat med bitumen, utvalda elastomerhartser och speciella tillsatser.

Fördelar:
– Applicerbart kallt.
– Färdig att använda ur burk och lätt att applicera.
– Hög flexibilitet och motstånd.
– Vattentätt direkt.
– Lämplig även för våta ytor.
– Beständig mot UV-strålar och atmosfäriska påverkningar.
– Snabb och säker vidhäftning.
– Beständig mot höga och låga temperaturer.

Användning:
– Tiger Tätt är redo att användas. Applicera med spackelspade eller, om den är förpackad i patroner, med specifika pistoler.
– För att ta bort svullnad på gamla bitumenmembran, skär och limma de fyra lapparna under och framför allt det berörda området.
– Använd vanliga syntetiska eller nitrösa spädningsmedel för att rengöra verktygen.

Förbrukning:
I genomsnitt, använt som lim, ca. 0,8 kg/m². Produkten har en kapacitet (med en 280 ml patron, med en 5 mm näbböppning) på cirka 9,5 linjära meter.

Varning:
– Använd inte inomhus eller i icke-ventilerade utrymmen.
– Blanda inte med vatten eller murbruk.
– Produkten är brandfarlig.
– Förvara alltid produkten i sluten behållare vid temperaturer över
+5°C.
-Utsätt inte för värmekällor, öppen låga eller andra
antändningskällor.
– Följ informationen på säkerhetsdatabladet.
– Läs informationen som rapporteras i slutet av detta datablad.

Förpackning:
Metallhinkar på 5 kg.

Applikation:
Lämplig för diverse ytor som bitumen, betong, trä, metall, glas och plast.
Dess huvudsakliga syften är:
– limning av bitumenbaserade takshingel
– tätning av skorstenar, takfönster, fogar, TPE-luftare, beslag och antenner.
– limning av överlappande delar av bitumen-polymermembran och vertikala delar av taket.
– reparera skadade bitumenmembran.
– täta fogar direkt efter applicering.
– limning av polyuretanbaserade isoleringsskivor (gäller ej på polystyrenbaserad isolerskiva).

Ytbehandling:
– Innan applicering ska ytan vara fri från lösa delar, löst skräp eller icke-vidhäftande delar, beläggningar, rost, pulver, avväpnande oljor. Rengör noggrant ytorna innan applicering och se till så att det är torrt. Applicera inte om det förutses dåligt väder, vilket kan negativt påverka produktens torkning.
– Applicera mellan 0°C och +35°C; undvik extremt varma eller kalla förhållanden under appliceringen och torktiden.

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(37 personer har röstat.)
Loading...