Top Roof Takmassa – för underhåll av plåt- och papptak

Home / Vårt sortiment och våra produkter / Taktillbehör / Primer & Fogmassor / Top Roof Takmassa – för underhåll av plåt- och papptak

Top Roof TakmassasTop Roof Takmassa är en kallasfaltprodukt sammansatt av högvärdiga oxiderade asfalter som stabiliserats med åldersbeständigt butylgummi och diabasfibrer.

Genom inblandning av högelastisk butylgummi i kombination med armerade fibrer uppnås följande egenskaper:

  • Åldersbeständigheten hos asfaltsmassan ökas
  • Temperaturspannet hos massan blir vida större än hos den ingående oxiderade asfalten vilket innebär att massan ej flyter under varma sommarperioder eller spricker vid sträng kyla.
  • Beständigheten mot påverkan av atmosfäriska och kemiska angrepp ökar.
  • Motståndsförmågan mot mekanisk åverkan förbättras.

Användningsområden

Underhåll av plåt- och papptak
Löst sittande färg. Smuts och rost tas bort därefter sopas taket rent. Skadade partier tas bort och ersätts med nytt taktäckningsmaterial. Håligheter och sprickor lagas med lappar av glasfiberväv, papp eller plåt som trycks fast i ett i förväg applicerat lager av Top Roof Takmassa. Stryk därefter ett nytt lager med Top Roof Takmassa över lapparna som måste ha avrundade hörn. Mindre sprickor överspacklas med Top Roof Tiger-Tex. Stryk därefter hela takytan med Top Roof Takmassa två gånger. På papptak med svag lutning räcker det med en gång. Applicera flödigt, ca en liter per m2. På starkt uttorkad papp rekommenderas en förstrykning med Top Roof Primer.

Takets livslängd ökas genom att Top Roof Takmassa ger ett effektivt skydd mot påverkan av atmosfäriska och kemiska angrepp samtidigt som taket får ett förbättrat skydd mot mekanisk åverkan.

Läckande papptak helklistra med glasfiberväv
Stryk Top Roof Takmassa motsvarande en våds bredd längs takfoten. Rulla ut väven på den strukna ytan och sträck den väl. Fäst väven med pappspik vid gavlarna. Stryk återigen Top Roof Takmassa till en våds bredd men med ett överlapp på minst 10 cm på den redan utlagda våden och rulla ut nästa våd. Upprepa. När hela takytan är täckt med väv appliceras två flödiga strykningar med Top Roof Takmassa. Top Roof Takmassa måste torka mellan varje strykning. Vid mycket plana tak kan man istället hälla ut Top Roof Takmassa på väven och fördela den jämnt med långa gummispacklar.

Dilatationsfogar i betongväggar
För vertikala dilatationsfogar mellan två betongväggar används Top Roof Takmassa. På den ena väggen som måste vara gjuten mot en slät form och där sårigheter först måste vara utlagade görs en flödig strykning med
Top Roof Takmassa. Lämna 10 cm från kanten så att fasaden inte fläckas. Motgjutning kan ske även innan strykning torkat.

Rostskydd
Top Roof Takmassa ger ett utmärkt rostskydd åt järnkonstruktioner, underjordiska tankar och tankar i bergskyddsrum. Obehandlat järn bör förstykas med en rostskyddsprimer lämpligen Top Roof Primer. Cisternerna strykes därefter två gånger med Top Roof Takmassa som ska torka mellan varje strykning och därefter är de klara att läggas ner i jorden eller placeras i skyddsrum.
Kulör
Svart. Kan beställas i kulören Silver.

Bruksanvisning

Top Roof Takmassa får ej utspädas annat än efter fabrikantens eller kontrollantens anvisningar.
Applicering kan ske med borste eller pensel efter omrörning av Top Roof Takmassa. Då fibrerna kan täppa till munstycket och åstadkomma ojämn spridning är applicering med spruta inte att rekommendera.

Ungefärlig materialåtgång inklusive spill

En strykning åtgång i liter/m2 Täckförmåga m2/liter
Betong 0,35 – 0,65 1,5 – 3
Papp 0,35 – 0,65 1,5 – 3
Plåt 0,15 – 0,35 3 – 6

Förpackningar
Burkar om 5 och 20 liter.

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(1 personer har röstat.)
Loading...