Elastoval Mineral PL 4 mm

 

Elastoval Mineral PL 4 mm tätskiktsmattor är framtagna speciellt för vårt tuffa klimat. Elastoval Mineral PL 4 mm är avsedda för krävande taktäckning. Tätskiktsmattorna är baserade på destillerat bitumen med hög inblandning av SBS-gummi. Detta ger massan i mattorna en elasticitet av 300% och en böjbarhet i kyla på minus -25 grader samtidigt som den tål temperaturer över 100 grader.
Denna exklusiva sammansättning ger en fantastisk skarvstyrka som är 2-3 gånger högre än traditionellt oxiderade eller modifierade bitumenprodukter. Elastoval Mineral PL 4 mm mattorna är armerade med en kraftig, rötsäker s.k. “Non-woven Spunbond Polyester”, motståndskraftig mot värme och åldrande.
Elastoval Mineral PL 4 mm är skifferbelagd vilket reflekterar solljuset och ger skydd mot UV-strålning. Skifferbeläggningen som är inpressad under värme ger även mattan en halkfri yta. Rullarna levereras med en 12 cm bred skifferfri överlappsyta för maximal skarvsäkerhet.

 

 

Förvaring
Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C och +40° C. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5° C. Informationen på detta datablad är upprättat efter producentes deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är altid köparens ansvar att kontrollera lämpligheten och användningsområde för produkten.

 

Montering av Elastoval Mineral PL 4 mm
Elastoval Mineral P4 monteras genom mekanisk infästning med skarvsvetsning alternativt sträng- och skarvsvetsning på lämpligt underlag. På mineralull och cellplast ska man ta extra försiktighetsåtgärder och alltid använda sig av mekanisk infästning och skarvsvetsning som läggningsmetod. För svetsning av Mineral Elastoval använder man brännare med inkapslad låga typ Takcentrums Inneslutare som monteras på lämplig brännare. Certifikat för Heta Arbeten krävs för montering av produkten på tak.

 

T-Garantier för Mineral Elastoval
T-Garantier är samlingsnamnet på alla våra tak och tätskiktsgarantier. Våra T-Team certifierade takentreprenörer kan lämna 10 + 10 års garanti på material samt utförande av tätskiktet. De första 10 åren omfattas T-Garantin både skador i materialet och följdskador oavsett om dessa skador beror på materialet eller tätskitsutförande. Utöver det ingår lika många år (10 år) materialgaranti.

T-Garantier innehåller flera typer av tätskiktsgarantier som garanterar att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbyte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 10 års materialgaranti (totalt 20 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år för Mineral Elastoval.

 

 

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(18 personer har röstat.)
Loading...