ELASTOGUM Special PL

 

Elastogum Special PL inbyggda tätskiktsmattor är avsedda för krävande membranisolering i vårt tuffa klimat i Sverige. Mattorna är baserade på en “högoktanig” SBS modifierad bitumen, en blandning som ger hög elasticitet och köldflexibilitet och som dessutom tål temperaturer över +100 °C. Elastogum PL fungerar utmärkt som bromatta för både broar, vägar, källarutrymmen och parkeringsdäck.
Elastogum PL är armerade med en kraftig rötsäker s.k. “non-woven” polyesterstomme, med stor draghållfasthet och brottöjningsgräns. Elastogum PL ska användas som inbyggt tätskikt för terrasser, bjälklag, tunnlar, grundisoleringar, parkeringsdäck etc.

 

 

Elastogum PL finns i följande versioner och kvalitéer:

  • 2.0 kg (YEP 2200)
  • 2.5 mm (YEP 3500)
  • 3.0 mm (YEP 4000)
  • 5.0 mm (YEP 6500)

Elastogum PL appliceras på både nyproduktion och renoveringar för helt plana och även låglutande underlag. Elastogum PL beställs antingen med en ovansida med finkornig sand eller med en tunn folie. Båda utföranden gör appliceringen snabb och säker.

Tillverkningen sker enligt ISO 9001 och 14001 och är underkastad kontinuerlig produktionskontroll av Bureau Veritas.

Montering av Elastogum Special PL
Underlaget ska vara rent, slätt och torrt. För bättre vidhäftning kan underlaget med fördel behandlas antingen med VERVAL PRIMER (lösningsmedelsbaserad primer) eller med ECOPRIMER (vattenbaserad primer). Ecoprimer rekommenderas under större delen av året då det finns ingen risk för frost. Ecoprimer är vattenbaserad och ett bättre alternativ när det gäller miljö, arbetsmiljö och hälsa. Membranet läggs sedan genom att undersidan smälts lätt med gasolbrännare med inkapslad låga typ Takcentrums Inneslutare. Kanterna ska överlappas och svetsas med gasolbrännare, med minst 12 cm längsgående och 20 cm när det gäller tvärskarvar.

T-Garantier för Elastogum Special PL
T-Garantier är samlingsnamnet på alla våra tak och tätskiktsgarantier. Våra T-Team certifierade takentreprenörer kan lämna 10 + 10 års garanti på material samt utförande av tätskiktet. De första 10 åren omfattas T-Garantin både skador i materialet och följdskador oavsett om dessa skador beror på materialet eller tätskitsutförande. Utöver det ingår lika många år (10 år) materialgaranti. T-Garantier innehåller flera typer av tätskiktsgarantier som garanterar att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbyte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen.
Ytterligare 10 års materialgaranti (totalt 20 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år för Elastogum Special PL.

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
Loading...