Under varje Grönt Tak / Sedumtak ligger ett rotsäkert tätskikt!

Home / Under varje Grönt Tak / Sedumtak ligger ett rotsäkert tätskikt!

SedumtakIntresset för miljösmart byggande har tagit fart på senare år i Sverige. Gröna Tak / Sedumtak på byggnader är en typisk miljösmart lösning för bättre och trevligare stadsmiljö för både människor och djur. Mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning är några av fördelarna med Gröna Tak.

Vi är experter på tätskikt för Gröna Tak och Sedumtak

Tack vare bättre tekniska lösningar när det gäller avvattningsmetoder på tak och betydligt bättre tätskiktsmattor som håller tätt och skyddar fastigheten i många decennier, har den tidigare tveksamheten om växter på tak försvunnit helt. Rädslan av att växter på tak kunde skada tätskiktet och orsaka fukt och läckage har helt försvunnit och istället satsar fler och fler på Gröna Tak.

Eftersom fler och fler vill bo i storstäder blir bebyggelsen där allt tätare. Det är ingen slump att fler och fler stadsplanerare reserverar ytor för Gröna Tak i stora städer. Växterna har nämligen luftrenande egenskaper då bladen fungerar som ett filter som fångar upp partiklar.

Gröna Tak med sitt vegetationsskikt bidrar till att avrinningen minskar och utjämnas. Något som kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta ytorna är hårdgjorda. Växterna på taken binder koldioxid och bidrar till bättre och renare luft. Man har beräknat att 10m² takyta med torktålig vegetation tar upp lika mycket koldioxid som ett träd. Dessutom bidrar ett vegetationsklätt tak till att höja luftfuktigheten och sänka temperaturen i en torr och varm stadsmiljö.

Erfarenheter från USA, Europa och Japan där man använder Gröna Tak som en populär lösning för att få ner temperaturen i växande storstäderna och samtidigt dämpa ljudnivån är mycket positiva. Även i Sverige har många kommuner och stora fastighetsägare börjat med att ha grönt på taken.

Sedumtak - gröna tak

Fördelarna med Gröna Tak / Sedumtak är många.

Gröna Tak:

 • ger renare luft
 • är vackra
 • är hållbara tak
 • är miljövänliga
 • löser många gånger dagvattenproblematiken
 • ökar den biologiska mångfalden
 • höjer livslängden på taket och därmed fastigheten genom att skydda takytan
 • har ljuddämpande effekt i storstäderna
 • ger förbättrad avrinning av regnvatten från taken
 • fångar upp skadliga partiklar i luften
 • minskar klimatpåverkan
 • förbättrar stadsklimat
 • fungerar energisparande för fastigheten
 • väger inte mer än 50 kg per kvadrat meter, vilket normala tak klarar utan problem

På Takcentrum erbjuder vi, inom vårt breda sortiment, våra kunder en rad olika lösningar på tätskikt för just Gröna Tak. Defend Antiroot, Resitrix tätskiktssystem, Easy Weld och Easy Cover EPDM takmembran är några exempel på tätskikt som är framtagna och godkända för både extensiva och intensiva Gröna Tak.

-Fråga oss vad som passar bäst för just ditt Gröna Tak-projekt.

Växter som passar bäst på sedumtak i vårt svenska klimat

Olika sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera trivs väldigt bra.

Sedumtak och Gröna Tak

För ytterligare information om våra tätskiktssystem för Gröna Tak kontakta oss  eller ring 08-522 320 55

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(17 personer har röstat.)
Loading...