Tectene BV EP bitumenbaserad ångspärr

Miljösmarta lösningar

BESKRIVNING
TECTENE BV EP är en bitumenbaserad ångspärr som fungera som både ångspärr och första lager i en 2-lagsstäckning. Tectenes ytskikt är färdigbehandlat med ett speciallim som aktiveras med minimal värme och skapar en stark vidhäftande yta. Med värme från en brännare aktiveras vidhäftningen på Tectene omedelbart.
Vidhäftningstiden jämfört med normala bitumenbaserade tätskikt är betydligt effektivare och varar också längre, även vid temperaturer nära noll. Detta ger takläggaren tid att applicera isoleringsskivorna utan att vidhäftningen försämras då ytan svalnar.
TECTENE BV EP är ett tätskikt tillverkad av destillerat polymerbitumen med högt innehåll av elastomeriska och plastomeriska polymer. Denna unika blandning skapar en “phase inversion” bindning vars kontinuerliga verkan vara länge.
Genom denna unika “phase inversion” har man förstärkt egenskaperna hos denna bitumenblandning såsom hållbarhet och motstånd till höga och låga temperaturer medan bitumens redan utmärkta egenskaper såsom vidhäftning, vattenbeständighet och ogenomtränglighet för vattenånga förblir oförändrade.

EGENSKAPER
TECTENE BV STRIP EP/V och TECTENE BV BISTRIP EP/V är förstärkta med ett skikt glasfiber i längdriktningen. Denna extra förstärkning med glasfiber ger tätskiktet hög dimensionsstabilitet medan ALU POLYESTER förstärkt med aluminiumfolie ger ett absolut tätt skikt som hindrar ånga att passera igenom tätskiktet. kombinerad med non-woven polyester stomme, stabiliserad med glasfiber, vilket ger egenskaper av elasticitet och motstånd mot krympning.

Undersidan av TECTENE BV STRIP membran är belagd med smält plastfilm typ Flamina så att helsvetsning till underlaget kan göras enkelt och effektivt.
På ovansidan av TECTENE BV är ytan täckt till 40% med självhäftande remsor, skyddade och täckta med en speciell smältfilm. Vidhäftningsytorna som skyddas av denna film är gjorda av ett speciellt ”hot melt” bitumenbaserat bindemedel.
Detta ger TECTENE BV STRIP dess unika vidhäftningsförmåga som gör att när vidhäftningsytorna väl är aktiverade med värme från en brännare är verkningstiden så pass tilltagen att takläggaren hinner applicera isoleringsskivorna även vid temperaturer nära noll.

APPLICERING
Med endast minimal värme från en brännare aktiveras vidhäftningen på Tectene omedelbart. Vidhäftningstiden jämfört med normala bitumenbaserade tätskikt är betydligt effektivare och varar också längre, även vid temperaturer nära noll. Detta ger takläggaren tid att applicera isoleringsskivorna utan att vidhäftningen försämras då ytan svalnar.

ANVÄDNING
Hur lägger man termiska isoleringsskivor, inklusive EPS, på bitumenbaserade tätskikt/ångspärr utan att använda varmasfalt, kallasfalt, mekanisk infästning eller diverse lim?
Det är inte alltid möjligt att installera värmeisoleringsskiktet genom mekaniska infästningar eller lagda i varmasfalt (både av praktiska skäl och av säkerhetsskäl rekommenderas dessa läggningsmetoder mindre och mindre).
Läggning av isoleringsskivor på för het eller avsvalnad varmasfalt är en svår operation att genomföra, vilket ofta orsakar smältning av panelen eller otillräcklig vidhäftning. Alternativet att klistra i PU-lim (kall-lim) är förutom att orsaka utsläpp av lösningsmedel och avfall (förpackningsemballage) på taket innebär limning även betydlig längre produktionstid.

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(2 personer har röstat.)
Loading...