Exponerade tätskikt är tätskikt som ligger överst på taket utan någonting som täcker det och oftast kallas för ytskikt. Exponerade tätskikt måste kunna tåla UV-bestrålning, värme, kyla, frost och mekaniska påfrestningar. Exponerade tätskikt kan både vara belagda med skiffer eller släta. Exponerade tätskikt finns i olika material men de mest vanliga är.

• Bitumenbaserade tätskikt (ex: SBS eller APP)
• Gummibaserade tätskikt (ex: EPDM)
• Plastbaserade tätskikt (ex: PVC)

Elastoval Mineral 4mm

Elastoval Mineral PL 4 mm   Elastoval Mineral PL 4 mm tätskiktsmattor är framtagna speciellt för vårt tuffa klimat. Elastoval Mineral PL 4 mm är avsedda för krävande taktäckning. Tätskiktsmattorna är baserade på destillerat bitumen med hög inblandning av SBS-gummi. Detta ger massan i mattorna en elasticitet av 300% och en böjbarhet i kyla på minus -25 grader samtidigt som den t... Läs mer

Izoelast Reflex P4

Bästa ekonomival när det gäller kvalitetstätskikt Mineral Izoelast Reflex P4 Mineral Izoelast Reflex P4 är en tätskiktsmatta uppbyggd av SBS-modifierad bitumen som ger tätskiktet optimala egenskaper när det gäller elasticitet och flexibilitet både vid låga och höga tempertaturer. Mineral Izoelast Reflex P4 är förstärkt med en polyesterstomme som är belagd på båda sidor med elasto... Läs mer

Mineral Enduro Eco

Ett grönt tätskikt för grönare yttertak Hållbarhet – Användarvänlighet – Miljö har varit i fokus vid framtagningen av denna unika produkt. UV- och värmeåldringstester påvisar underhållsfri funktion i många decennier. Den låga vikten tillsammans med den lättsmälta bitumenblandningen upplevs som en halvering av belastningen för Takläggaren. Med starkare och lättare ma... Läs mer

Mineral Flexter Flex Testudo

Takpapp med högsta miljöomdöme hos SundaHus -Med eller utan skiffer – valet är ditt! Mineral Flexter Flex Testudo är ett tätskiktsmembran baserat på ECMB, en bitumenblandning bestående av både elastomeriska och plastomeriska polymerer. Polymerhalten i Mineral Flexter Flex är mycket hög. Mattorna är liksom SBS-mattor flexibla vid låga temperaturer (-20 C), och dessutom mycket vä... Läs mer

Mineral Helasta

Pålitlig tätskiktsmatta när kvalité räknas – den är listad hos Svanen Mineral Helasta tätskiktsmattor är avsedda för krävande taktäckning och membranisolering. Mineral Helasta passar för plana- och låglutande tak. Tätskiktsmattorna är baserade på destillerad bitumen med hög inblandning av SBS-gummi. Detta ger massan i tätskiktsmattorna en elasticitet på 300% och en böjbar... Läs mer

Mineral Helastopol

En prisvärd takpapp med god kvalité Mineral Helastopol P4 är ett elastomeriskt tätskikt tillverkat av SBS modifierad bitumen med en stark polymerstomme. Mineral Helastopol P4 är avsedd för krävande taktäckning och har mycket goda egenskaper. Mineral Helastopol P4 är ett prisvärt alternativ till den mer exklusiva Mineral Helasta. Den avvägda sammansättningen av destillerat bitumen med h... Läs mer

Mineral Nova P5

Tätskiktsmatta med ett brett temperaturspann Mineral Nova P5 är ingen traditionell ”takpapp”. Mineral Nova P5 är ett tätskiktsmembran baserat på en bitumenblandning bestående av både elastomeriska och plastomeriska polymerer. Mineral Nova P5 liksom SBS-mattor är flexibel vid låga temperaturer och dessutom mycket värmetålig. Mineral Nova P5 mattorna är armerade med en kraft... Läs mer
Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(3 personer har röstat.)
Loading...