Takcentrums tak & tätskiktsgarantier

Home / Tjänster / Takcentrums tak & tätskiktsgarantier

Takcentrums Tak- och TätskiktsgarantierAtt erbjuda tillförlitliga tätskiktsgarantier är ett vanligt krav inom takbranschen. Dessa garantier krävs ofta av beställarna för att säkerställa att både materialet som levereras av tätskiktsleverantören och genomförandet av tätskiktsarbetet som görs av takentreprenören uppfyller det utlovade åtagandet. Hos oss på Takcentrum får ni som beställare och fastighetsägare en fullständig tätskiktsgaranti för var och en av era fastigheter.

Våra tätskiktsgarantier är en kombination av genomförandegaranti och materialgaranti samt eventuella skador som kan drabba tredje part ifall arbetet eller materialet inte presterar som det ska. Våra tätskiktsgarantier är, precis som alla andra våra tjänster, både enkla och snabba att administrera, och innebär som regel ingen extra kostnad för entreprenören.

T-Garantier står för våra samlade tätskiktsgarantipaket

T-Garantier är vårt nya koncept där vi har samlat alla våra tak och tätskiktsgarantier i samma paket. T-Garantier garanterar helt utan extra kostnad ersättning av nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbytte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

Våra tätskiktsgarantier kan utfärdas endast för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy.

När våra tätskiktsmaterial installeras av våra professionella entreprenörer som är medlemmar i T-Team, erhåller man tätskiktsgarantier för de ytor som har täckts med våra tätskiktsprodukter. T-Team är Takcentrums certifierade entreprenörer som är kunniga både när det gäller våra tätskikt, läggningsmetoder, regler och föreskrifter.

För att våra tätskiktsgarantier ska gälla förutsätter vi att tätskikten kommer från Takcentrum som leverantör samt att våra riktlinjer, våra leverantörers läggningsanvisningar och Hus AMA, i nämnd ordning, följs vid projektering och byggande.

När gäller tätskiktsgarantin

Vi utfärdar endast garantibevis för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att tätskiktsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy, Hus AMA och våra leverantörers läggningsanvisningar.

För att garantin ska gälla förutsätter vi att tätskikten kommer från Takcentrum som leverantör samt att våra riktlinjer, våra leverantörers läggningsanvisningar och Hus AMA, i nämnd ordning, följs vid projektering, byggande och takläggning.

Med våra tak och tätskiktsgarantier garanterar vi att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbytte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

Förutom de villkor som nämndes ovan så gäller garantin under förutsättning att:

  • Tätskiktet är levererat av Takcentrum Sverige AB
  • Taktäckningen utförs av Takcentrums certifierade T-Team entreprenör • Taktäckningen utförts enligt Takcentrums riktlinjer
  • Taktäckningen utförts enligt anvisningar från leverantören/tillverkaren
  • Taktäckningen utförs i enlighet med gällande normer från Hus AMA och RA, alltid senaste utgåvan
  • Alla relevanta fakturor till fullo är betalda

Garantin börjar gälla direkt efter slutbesiktning.

För ytterligare information besök gärna vår hemsida för våra tätskiktsgarantier på www.takochtätskiktsgarantier.se

index Ansök direkt om garanti genom att klicka här

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(8 personer har röstat.)
Loading...