Tätskikt för membranisolering och gårdsbjälklag

Proteaduo Triarmato tätskiktsmattor är avsedda för ytor där mycket höga krav ställs på flexibilitet, stryktålighet och dimensionsstabilitet.

Proteaduo Triarmato förenar fördelarna med SBS-modifierade och APP-modifierade bitumenmattor i en och samma produkt. Undersidan av mattorna är baserade på destillerad bitumen med hög inblandning av SBS- gummi. Detta ger massan en brottöjningsgräns på 2000% och en köldflexibilitet ned till –25 grader.

Ovansidans skikt består av destillerad bitumen med hög inblandning av actatic polypropylen, samt polyolefiner. Detta gör Proteaduo mycket UV resistent och dessutom mycket värmetålig, med en smältpunkt på över 150 grader. Sammansättningen ger dessutom extremt god vidhäftning i skarvar och anslutningar till olika material.

Proteaduo Triarmato har en 5-skikts armering där 3 skikt av glasfiber är sammanpressad mellan 2 skikt av högklassig polyester. Armeringen är helt impregnerad och täckt med SBS-bitumen.

Proteaduo Triarmato är perfekt att använda på ytor som skall beläggas med varm vägasfalt. Eftersom mattan är otroligt stryktålig tål den väl tung maskinläggning av vägasfalt. Värmeresistensen gör den dessutom okänslig för värmechocken från varmasfalten.

Tillverkningen sker enligt ISO 9001 och 14001 och är underkastad kontinuerlig kontroll av Bureau Veritas.

Hänvisning till gällande utgåva av HUSAMA, JSE 1311, 1313, 1411, 1413
242, 243

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
Loading...