Alutrix 600 – fukt, radon och ångspärr

Home / Vårt sortiment och våra produkter / Alutrix 600 – fukt, radon och ångspärr

Alutrix - Hjortensbergsbadet, Kempes

Alutrix 600 är en perfekt ångspärr till simhallar, badhus och alla fuktkrävande verksamheter. Alutrix 600 är listad hos Svanen.

Alutrix är en självhäftande radon- och ångspärr utvecklad för att kunna användas i en mängd olika sammanhang inom byggnadsindustrin. Alutrix består av en armerad aluminiumfolie med en självhäftande undersida och avdragbar skyddsfilm. Alutrix är lämplig i de allra flesta miljöer och speciellt de med mycket hög fuktighet.

Alutrix används i tak under mekaniskt infästa 1-skiktstäckningar, under klistrade 1-och 2-lagstäckningar, under tätskiktsmassor, under olika plåttäckningar samt även i väggar bakom olika beklädnader. Alutrix har en mycket hög rivhållfasthet och klarar av att beträdas där den läggs ovanpå korrugerad plåt utan att skadas. Alutrix är lämplig att användas på plåtdäck, trä och plywood, tegel och mycket annat. Den är mycket lättapplicerad och fäster direkt mot underlaget. Porösa underlag skall dock primas med Primer FG 35.

Alutrix - Hjortensbergsbadet, Kempes

Där mekanisk infästning sker på ovanpåliggande isolering kan Alutrix alltid läggas utan Primer. Om isolering skall klistras till Alutrix skall Primer FG 35 alltid användas. När Alutrix är installerad ger den byggnaden ett gott temporärt skydd mot vatteninträngning intill dess isolering och slutgiltigt tätskikt är monterat. Om Alutrix skall lämnas exponerad måste alltid underlaget primas med FG 35.

  • Alutrix är en ångspärr som är 0,6 mm tunn,  Alutrix  får maximalt ligga exponerad i 5 veckor. Som ”temporärt” tätskikt, dvs tiden från installation tills Alutrix täcks med exempelvis isolering och permanent tätskikt måste taklutningen vara minst 2% fall så att regnvatten kan rinna av.
  • Lagda ytor med Alutrix får inte behandlas oaktsamt. Lagda ytor med Alutrix får under byggtiden inte användas som materialuppställ med byggmaterial, verktyg etc. som riskerar att punktera Alutrix.
  • Lagda ytor med Alutrix får inte användas som gångstråk för att nå övriga ytor på byggarbetsplatsen. Om gångstråk behövs skyddas vald gångväg med en beläggning som skyddar ångspärren och inte skadar Alutrix.

Korrekt installerad, är Alutrix absolut ångtät och kan därför med fördel användas i byggnader med extrem fuktighet som t.ex. simhallar, pappersbruk, bryggerier, sporthallar, restaurangkök, badrum etc. Skarvarna skall ha ett överlapp på min. 40 mm. Skarvarna förseglas enkelt genom att använda en handtryckrulle. Alternativt kan skarvarna varmluftsvetsas.

OBS! På profilerad plåt skall Alutrix läggas i profilriktningen och längdskarvarna skall ha fullt stöd av profiltopparna. Tvärskarvarna skall vara min. 150 mm.

Alutrix är självtätande runt de skruvar som används till den mekaniska infästningen av isolering och tätskikt.

Alutrix - Hjortensbergsbadet, Kempes

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(6 personer har röstat.)
Loading...