Körakoll 2010 vattenbaserade primer

Home / Vårt sortiment och våra produkter / Taktillbehör / Primer & Fogmassor / Körakoll 2010 vattenbaserade primer

Körakoll 20120 är en vattenbaserad primer och lämplig för primning av betong och bitumen när man vill ha en bra kontaktyta för gummibaserade- och/eller bitumenbaserade tätskikt.

Körakoll 2010 är känslig för kyla och bör användas under en arbetstemperatur på mellan +15 oC och +25 oC .

  • Förpackningsstorlek: Hink á 25 kg
  • Lång öppentid, hög klibbighet
  • För förbehandling och laminering av ytskikt
  • För laminering av läder, textil och flertalet syntetiska material
Bas Acrylatdispersion, lösningsmedelsfri
Färg Vit
Densitet 1,05 g/cm3
Viskositet vid 20o C 4000 mPas

Bearbetning

Bearbetningstemperatur
Den optimala processtemperaturen för primer och material som skall sammanfogas är mellan +15 oC och +25 oC . Lägre temperaturer förlänger torktiden. Är Körakcoll 2010 något underkylt ska det värmas upp och röras väl före applicering. Köracoll 2010 som är en vattenbaserad primer måste strikt skyddas mot frost. Utsätts Köracoll 2010 för frost förstörs produkten.

Enkelsidig applicering
Applicera bindningsytan med Köracoll 2010 (exempelvis med borste eller sprutning). Sätt ihop delarna och pressa.

Rengöring

Rengör verktyg med vatten INNAN Köracoll 2010 torkar.
Redan torkad Köracoll 2010 rengörs med Körasolv PU alt. Körasolv M.

Notera

Verktyg

Sprutpistol, borste, pensel

Förvaring

6 månader vid temperaturer mellan +10o C och +25o C. behållare, burkar och limkärl skall förvaras tätt stängda för att undvika förtjockning av limmet på grund av avdunstning.

Säkerhet

Se information på förpackningens etikett.

 

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
Loading...