Rökgassimulator för täthetskontroll och läckagelokalisering i konstruktioner med plana tak

Denna professionella dim- och rökgassimulator från en av Tysklands ledande tillverkare av kvalitetsmaskiner av mätdon är den kompaktaste och lättaste apparaten i sin effektklass.

Tack vare den smarta och smala konstruktionen i robust aluminium bas är det lätt att för hand transportera simulatorn överallt. Den får även plats i trånga utrymmen som säkerhetsstegar och smala balkonger.

På plats kan den fiffiga dunkhållaren snabbt låsas upp och fällas ner.

För matning av dimma kan både den mycket starka turbinen liksom vätskepumpen ställas in steglöst och därmed anpassas efter individuella användningskrav.

Dessutom garanterar den intelligenta effektkopplingen av turbin, värme och pump en dimström som förblir samma i flera minuter utan avbrott, till och med vid maximal turbineffekt.

Vätskeförbrukningen är låg och ligger som högst på 100 ml per minut.

Användningsområden

 • Täthetskontroller
 • Läckagelokalisering plana tak
 • Brandövningar
 • Brandsimulation, andningsskydds- och beredskapsövningar
 • Kontroll av brandventilationsanläggningar
 • Kontroll av nödutgångsavrökning

Praktiska fördelar:

 • Proffskvalitet ”made in Germany”
 • Robust lättkonstruktion av aluminium – därför över 40 % lättare än föregångaren
 • Extremt stark fläktturbin – steglöst styrbar
 • Mycket mindre mått jämfört med föregångaren – ultrakompakt och över 40 % mindre
 • Rumssparande integrallösning med utfällbar dunkhållare
 • Extra tjock vit rök tack vare steglöst reglerbar vätskepump
 • Bekväm att förflytta även genom trånga utrymmen som säkerhetstrappor.
 • Intelligent effektkoppling av turbin, värme och pump för dimström som förblir samma i flera minuter utan avbrott
 • Servicevänlig konstruktion – enkelt filterbyte på bara några sekunder
 • Praktisk tysk industridesign

Rökgassimulator för täthetskontroll och läckagelokalisering i konstruktioner med plana tak

Täthetskontroll och läckagelokalisering

Genom att dimma leds in under tätskiktet på tankanläggningar eller sanitära husinstallationer kan man snabbt och enkelt spåra otätheter eller felanslutningar.

Isolerade plana tak eller terrasskonstruktioner kan med hjälp av rökgasmetoden effektivt och billigt undersökas avseende läckage eftersom den mycket täta vita dimman blir extra tydlig när den träder ut på otäta ställen, även på stora ytor, och syns på långt håll.

Även för mellanmätningar under byggfasen av komplexa konstruktioner av plana tak är rökgasdetektering perfekt.

Ytor som är svåråtkomliga eller inte alls kan nås i efterhand kan som säkerhetsåtgärd kontrolleras avseende täthet, för att redan i förväg förhindra byggskador till följd av otätheter.


Rökgaskammare

Rökgaskammaren är ett effektivt och billigt rökgasalternativ vid läcklokalisering på plana tak.

Specialrök förs in under tätskiktet genom en rökgaspatron som finns i patronbehållaren i rökgaskammaren. Rökgasen brinner dock endast i cirka 80 sekunder.

Rökgaskammare

RökgaskammareRökgaskammare av rostfritt stål
Rökgaskammare tillverkad av rostfritt stål för läckagelokalisering av plana tak. Specialrök blåsas under tätskiktet genom rökgaskammaren.

Rökgaspatroner är tillgängliga som tillbehör, tillverkar tjock, vit/röd rök och brinner cirka 80 sekunder.

Mått (L x B x H): 150 x 230 x 165 mm
Vikt: 3,06 kg
Diameter av in-/avloppsrör: 38 mm

 

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(6 personer har röstat.)
Loading...