Easy Cover är ett EPDM gummimembran system avsett för att skapa täta och säkra tak genom att reducera antalet skarvar och sömmar till ett minimum. En mycket speciell varmsvetsningteknik används för att svetsa samman EPDM gummi-längderna på fabriken, under kontrollerade former. Genom att använda denna unika teknik skapar man ett taksystem som möjliggör taktäckning av stora ytor med så få membrandelar som möjligt, helst med ett enda homogent stycke EPDM membran.

Det finns stora fördelar med att arbeta med så stora EPDM membran som möjligt. Genom att använda stora EPDM membran för taktäckning reduceras antalet skarvar på taket. Följaktligen hålls riskerna för läckage till ett minimum. Färre arbetsmoment på taket gör att takläggningsarbetet med Easy Cover går snabbare, säkrare och effektivare.

Easy Cover appliceras/läggs på tak utan öppen låga, är resistent mot rötternas penetration, är brandsäker (NEN 6063), är resistent mot UV och ozon och har en effektiv livslängd på minst än 50 år (SKZ studier, mars 2001).

Easy Cover FR är ett membran som är speciellt utvecklat för att uppfylla den stränga standarden för brandsäkerhet (NEN 6063).
Easy Cover är idealiskt lämpad för gröna tak, membranisolering av terrasser och löst lagd under ballast.

Nyhet! Easy Cover EPDM-gummiduk med mekanisk infästning utan att penetrera tätskiktet!

Att täcka stora ytor snabbt och effektivt UTAN att göra hål i tätskiktet minimerar risken för läckage. Tekniken som används här är en induktionssvetsning där infästningen monteras i underlaget och svetstekniken förankrar gummiduken i underlaget. Infästningarna som monteras i strikta rader hittas enkelt under gummiduken genom att man trampar lätt med foten på gummiduken.

Infästningarna monteras i underlaget.

Skruv och bricka monterad i underlaget. Induktionsmetoden svetsar gummiduken mot underlaget.

RhinoBond infästningsmetod använder induktionsmetoden för att svetsa gummiduken mot underlaget.

RhinoBond - Snabb och effektiv induktionssvetsning.

EasyCover + RhinoBond = Mekanisk infästning utan att göra hål i tätskiktet!

RhinoBond infästning utan penetrering av tätskiktet. Stor vinst med säkrare vindlast. Jämför här traditionell infästning som endast sker i skarvarna. Där blir det betydligt större påfrestningar per enhet.

Vindlast vid traditionell mekanisk infästning.

RhinoBond induktionssvets med stavar som har kylmagneter för snabb avkylning efter svetsningen.

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(7 personer har röstat.)
Loading...