Ett grönt tätskikt för grönare yttertak

Hållbarhet – Användarvänlighet – Miljö har varit i fokus vid framtagningen av denna unika produkt.

  • UV- och värmeåldringstester påvisar underhållsfri funktion i många decennier.
  • Den låga vikten tillsammans med den lättsmälta bitumenblandningen upplevs som en halvering av belastningen för Takläggaren.
  • Med starkare och lättare material utan inblandning av miljöfarliga ämnen (såsom PVC, krom, koppar, bly, div. mjukgörare) minimeras miljöbelastningen.

Mineral Enduro-Eco är en urstark tätskiktsmatta anpassad för 2000-talets och framtidens starka miljökrav på lång hållbarhet i förening med minsta möjliga miljöpåverkan. Tätskiktsmattan är uppbyggd på en mycket kraftig kompositstomme som är impregnerad och belagd med polymeroptimerat bitumen.

Mineral Enduro-Eco betraktas som den nya generationen högkvalitativa ytskikt anpassad för både nyproduktion och omtäckningar i krävande miljöer. Kan användas på de flesta förekommande underlag på både lutande och plana tak.

Mineral Enduro-Eco är UV-stabil och kan erhållas med en elegant svart eller vit skifferbeläggning. Mineral Enduro Eco kan även beställas i en Micro Slate variant som är extra elegant på taket. Mattorna ger en snygg och elegant prägel på taket. De skifferbelagda varianterna kan med fördel användas till listtäckningar.

Mineral Enduro-Eco uppfyller brandtekniska klass T på både brännbara och obrännbara underlag.
Du sparar 30 % miljö när du använder Enduro-Eco.

  • mindre råvaruåtgång
  • lägre energiåtgång vid produktion
  • lägre energiåtgång vid distribution
  • lägre energiåtgång vid applikation
Enduro-Eco P3 & P4Mineral Enduro-Eco P3 & P4

Ett grönt tätskikt för grönare yttertak

Enduro-Eco P3 & P4
Enduro-Eco är en skifferfri variant av Mineral Enduro Eco. Med sin lätta vikt och tunna utförande kan Enduro-Eco betraktas som den nya generationen högkvalitativa ytskikt anpassad för både nyproduktion och omtäckningar i krävande miljöer. Kan användas på de flesta förekommande underlag på både lutande och plana tak.

Enduro-Eco är UV-stabil med ett helt slätt ytskikt. Mattorna ger en snygg och elegant prägel på taket.
Enduro-Eco uppfyller brandtekniska klass T på både brännbara och obrännbara underlag.

Ett grönt tätskikt för grönare yttertak

Mineral Enduro-Eco P3 & P4
Hållbarhet – Användarvänlighet – Miljö har varit i fokus vid framtagningen av denna unika produkt.
— UV- och värmeåldringstester påvisar underhållsfri funktion i många decennier.
— Den låga vikten tillsammans med den lättsmälta bitumenblandningen upplevs som en halvering av belastningen för Takläggaren.
— Med starkare och lättare material utan inblandning av miljöfarliga ämnen (såsom PVC, krom, koppar, bly, div. mjukgörare) minimeras miljöbelastningen.

Mineral Enduro-Eco är en urstark tätskiktsmatta anpassad för 2000-talets och framtidens starka miljökrav på lång hållbarhet i förening med minsta möjliga miljöpåverkan. Tätskiktsmattan är uppbyggd på en mycket kraftig kompositstomme som är impregnerad och belagd med polymeroptimerat bitumen.

Mineral Enduro-Eco betraktas som den nya generationen högkvalitativa ytskikt anpassad för både nyproduktion och omtäckningar i krävande miljöer. Kan användas på de flesta förekommande underlag på både lutande och plana tak.

Mineral Enduro-Eco är UV-stabil och kan erhållas med en elegant svart eller vit skifferbeläggning. Mineral Enduro Eco kan även beställas i en Micro Slate variant som är extra elegant på taket. Mattorna ger en snygg och elegant prägel på taket. De skifferbelagda varianterna kan med fördel användas till listtäckningar.

Mineral Enduro-Eco uppfyller brandtekniska klass T på både brännbara och obrännbara underlag.
Du sparar 30 % miljö när du använder Enduro-Eco.
— mindre råvaruåtgång
— lägre energiåtgång vid produktion
— lägre energiåtgång vid distribution
— lägre energiåtgång vid applikation

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(4 personer har röstat.)
Loading...