Indever SP – tunnflytande gummiasfaltlösning

Home / Vårt sortiment och våra produkter / Taktillbehör / Primer & Fogmassor / Indever SP – tunnflytande gummiasfaltlösning

Indever SP är en högklassig asfaltslösning med hög halt av oxiderad asfalt i kombination med åldringsbeständigt butylgummi som ger hög tätningseffekt mot vattentryck.

Indever SP har ett temperaturspann mellan mjukpunkt och brytpunkt på över 100 oC och klarar såväl lägsta vintertemperatur utan att spricka som högsta sommartemperatur utan att rinna.

Användningsområden

Underhåll av papptak
Indever SP ger spröd, uttorkad och ”grånad” papp en föryngringsinjektion som återger pappen sedd smidighet samtidigt som den tätar sprickor och smärre håligheter. Stryk sedan hela takytan med Top Roof Takmassa. Takets underhållsfria tid ökas genom att takmassan ger ett effektivt skydd mot väder och vind. På plåttak bildar Indever SP en tät hinna som skyddar plåten mot rost.

Grundisolering
Indever SP används för isolering av grunder och källarmurar där två kallstrykningar med Indever SP ger ett gott skydd.

Den ingående asfalten är motståndskraftig mot organiska och oorganiska salter, aggressivt vatten, alkalier och de flesta syror varför Indever SP ger ett gott skydd åt sådana byggelement som utsätts för aggressiver.

Om marken är vattenrik och grunden består av betonghålsten eller lättbetong bör ytan strykas en gång med Indever SP och därefter två gånger med Top Roof Kallasfalt som tack vare sin höga halt av butylgummi ger ett extra tätt och elastiskt isoleringsskikt. Betonghålstensgrunder respektive lättbetongsgrunder ska utlagas och slammas innan strykning med Top Roof-asfalt sker.

Rostskydd
Järn och plåtkonstruktioner skyddas effektivt mot rostens angrepp med Indever SP som används för bestrykning av byggnadssmide, stolpar, fackverk och sådana maskindelar som ska lagras utomhus. Använd ett aktivt rostskydd som grund före strykning med Indever SP. (Indever SP ärlukt-och smakfri och används därför för invändig behandling av vattenledningar och färskvattentankar ombord på fartyg etc.)

Isolering och fuktskydd för lättbetongsplattor på tak
Efterhand som varje fack av taket blir täckt, riktas plattorna och fogas med cementbruk. Så snart fogbruket hårdnat, vilket brukar ske efter 6-8 timmar, strykes taket med Indever SP.

Genom denna behandling blir taket ej helt regntätt varför papperstäckning bör utföras snarast. Om taket ej omedelbart kan täckas med papp görs ytterligare en strykning med Top Roof Takmassa, vilket gör taket tätt och innebär att papptäckningen kan uppskjutas någon månad.

Bruksanvisning

Indever SP får ej utspädas annat än efter fabrikantens eller kontrollantens anvisningar. Indever SP strykes med borste men kan även sprutas. Ytorna skall vara torra, utlagade och rengjorda från smuts, fett och löst bruk innan de bestryks. Normalt utföres två strykningar. Är underlaget mycket porigt och ojämnt eller

om man av någon speciell anledning önskar ett tjockare isoleringsskikt ska tre strykningar utföras. Varje föregående strykning skall ha torkat innan nästa påbörjas. Torktiden är vid goda torkningsmöjligheter ett par timmar, men förlängs vid ogynnsam ventilation eller kall väderlek.

Indever SP -fläckar kan avlägsnas med lacknafta, fotogen eller dylikt. Indever SP måste förvaras i väl slutna kärl och får ej uppvärmas vid öppen eld. Arbeten med Indever SP får ej heller ske i närheten av öppen eld. Isolering i trånga utrymmen får ej utföras utan att åtgärder för god luftutväxling vidtagits.

Ungefärlig materialåtgång inklusive spill:

Underlag Materialåtgång per strykning liter/kvm Täckförmåga kvm/liter
Betong 0,25 -0,40 2,5-4,0
Puts 0,15-0,35 2,85-6,65
Takpapp 0,30-0,50 2,0-3,30
Järn 0,15-0,25 4,0-6,65
Trä 0,25-0,40 2,5-4,0

Indever SP kan appliceras i minusgrader om underlaget är torrt, fritt från frost och löst sittande partiklar. Före applicering i kall väderlek bör Indever SP förvaras i rumstemperatur.

Kulör

Svart

Förpackningar

Burkar om 5 eller 20 liter

Vad tyckte du om informationen på den här sidan?
DåligBra
(5 personer har röstat.)
Loading...